Startsidan
Vår bok för grundkursen
Vår motorutveckling
Våra nya rön
Våra fordon
Våra vänner
 


Vilka motorutvecklingstjänster kan BoostBusters leverera?

BoostBusters mission är att genomföra motorutvecklingsprojekt med viss teknikhöjd som kan stödja vår undervisning eller fungera i en konferens. När beläggningen tillåter genomför vi dock även andra uppdrag.

Från och med senhösten 2008  har vi en motorprovningsrigg för att kunna jobba på högsta vetenskapliga nivå. Det hindrar inte att vi kan prova kompletta motorcyklar och mindre totalapplikationer om det känns ändamålsenligt för kunden.

Vår uppfattning är att snabbjobb som att justera ett motorstyrsystem, utvärdera ett nytt avgassystem eller genomföra andra enklare ändringar verifieras bättre i chassibänkar, exempelvis rullande landsvägar. Till oss vänder man sig hellre när man bygger ett ganska nydanande motorkoncept eller extrema motorer som kräver nogrannare mätning och har en rymligare budget. Motorer med automatiska drivlinor i någon mening är förstås också lämpliga för vår verksamhet.

Våra kunder förväntas göra lite mer förberedelser och delta lite mer aktivt i motorutvecklingen och ges därmed en bra chans att förstå och lära sig lite mer av uppdraget än vad som är brukligt. Vi tror det leder till en långsiktighet och att våra kunder återvänder.

Några typiska uppdrag som BoostBusters kan leverera:

 • Enbart prova en motor eller ”provobjekt”:
  • Köra enligt kundens önskemål
  • Föreslå provplan mot föreslaget mål
 • Enbart simulera en motor
 • Utveckla en motor
  • Prova motorn i utgångsskick
  • Skapa en simuleringsmodell med hjälp av provet
  • Beskriva utgångsläget för kunden
  • Tillsammasn med kunden sätta mål för motorn
  • Simulera målmotorn och föreslå lösningar på olika kostnadsnivåer
  • Verkställa förändringen
  • Verifiera och kalibrera den nya specen
 • Rapportera resultatet

Vilka motorer kan BoostBusters utveckla?

 • Lösa motorer eller kompletta fordon som kan anses små.
 • Motorer upp till 1 500 hk med vridmoment som funktion av varvtal enligt FIG1.
 • Maximalt varvtal 10 000 r/min utan växellåda. För motorer med växellåda inga kända varvtalsgränser.
 • Vattenkylda motorer föredras.
 • 2T- och 4T-motorer av SI-typ (sådana med tändstift).
 • Vi klarar kompletta motorutvecklingsuppdrag för alla motorer med eftermarknadsmotorstyrsystem som kommunicerar med en PC.
 • Motorer med originalstyrsystem och olika nivåer av ”fulhack” eller eftermarknadsprom provar vi men tar inte fullt utvecklingsansvar.
 • SIDI (direktinsprutade tändstiftsmotorer) är jätteintressanta men ännu finns oss veterligen inga eftermarknadssystem tillgängliga så dessa kan vi bara prova.
 • CI-motorer (dieslar) gillar vi men även här är tillgången på öppna motorstyrsystem begränsad så vi kan bara ta provningsuppdrag. Vår rigg är vridmomentsbegränsad på lägre riggvarvtal och det kan vara en begränsning eftersom dieslar ger höga vridmoment på lägre motorvarvtal.

BoostBusters rekommenderar sina kunder att starta långsiktiga och djupa relationer med sina motorer

Vi tror att en säkert väg till framgångsrika motorutvecklingsprojekt underlättas av att man håller sig till en motortyp som man utvecklar stegvis under många år tillsammans med ett företag man litar på. Motorn man väljer att utveckla och driva sin ögonsten med skall vara utvecklingsbar för att från ett år till ett annat erbjuda nya spännande utmaningar. Därför är det klokt att satsa på ett kompetent motorstyrsystem redan från början där alla nödvändiga parametrar kan justeras utan kortsiktiga kompromisser med befintliga styrsystem med dold funktionalitet.

Riggens tekniska kompetens

BoostBusters mäter förstås moment och vartal för att räkna ut effekten. Avgastemperaturer för samtliga cylindrar och lagom många lambdasensorer för att vara säkra på att luft/bränsleförhållande, tändläge och förbränningssystemet fungerar som det skall. Luftmängd och bränslemängd är väsentliga för att bestämma specifik luft- och bränsleförbrukning. Turbovarvtal, tryck och temperaturer för flerturboapplikationer för att bedöma komponenternas verkningsgrader. Diagnostisk mätning på motorns kritiska tryck och temperaturer förstås för att garantera kunden att inga överenskomna gränser passerats.

Ansvar, avtal och upplägg

Innan BoostBusters åtar sig ett uppdrag skrivs alltid ett avtal med kunden som beskriver vem som ansvarar för vad i vårt gemensamma projekt och vad som skall levereras. De enkla principer som detta avtal vilar på kan beskrivas såhär:

Kunden står alltid som ansvarig för provobjektet (motorn) under förutsättning att provningen genomförts enligt avtal. I avtalet beskrivs inom vilka motorvarvtalsgränser motorn får köras, begränsningar i laddtryck, kylvätsketemperatur, oljetryck/oljetemperatur, avgastemperatur, renhet på luft in till motorn och miljö inne i provrummet. Alla dessa uppgifter loggas under provet för att kunden skall känna trygghet i att provobjektet hanteras på ett varsamt sätt.

Under provning uppkommer alltid ”downtime” och den kan vara planerad eller oplanerad. Den planerade uppstår vid tex kamaxelbyte eller andra planerade ändringar av provobjektet. Uppsättning och nedtagning av provobjekt är andra exempel på planerad ”downtime”. Är ”downtime” långvarig, monteras provobjektet ur riggen och ”mekas offline”. Så länge riggen är belagd antingen med fungerande eller icke fungerande provobjekt och fungerande rigg debiteras kunden.

BoostBusters står alltid som ansvarig för provverktygen. ”Downtime” som uppstår på grund av att riggen eller mätverktygen inte fungerar står BoostBusters för. Alla skador som uppstår under prov på rigg står BoostBusters för.

Eftersom våra kunder klarat av att plocka ut motorn ur sin applikation tror vi att vanligt mekande runt motorn bäst utföres av kunden. I vår affärside ligger att kunden själv paletterar sin motor i en motorpalett som vi tillhandahåller. Provobjektinstrumentering utföres också av kunden (montera fästen för temperatursensorer etc) efter våra rekommendationer med svetsvårtor som ingår i ”start up”-kitet som översändes till kunden med paletten i god tid före provning.

På detta vis ökar vår ”uptime” i riggen, vi kan ägna oss mer åt provning och utveckling än mekning och därmed hålla bra priser.

När en färdigpaletterad motor anländer för prov skall den vara ren och provstartad för att arbetet i riggen skall bli effektivt. Undantaget är förstås om det i utvecklingsuppdraget ligger att tillhandahålla och anpassa ett motorstyrsystem.

BoostBusters tillhandahåller filtrerad och mätt luftmängd, filtrerad och mätt bränslemängd samt kylning till provobjektet.

När man anlitar BoostBusters får man en kod till vår hemsida där man kan följa hur arbetet fortskrider från köstadiet till genomförandefasen, avrustningen och rapportfasen. Rapporten laddas slutligen hem som PDF. BoostBusters sparar hela projektet för att kunna svara på frågor från kunden i framtiden och kanske fortsätta projektet vid ett kommande tillfälle.

Kostnader

När motorn anländer till vårt lab och lyftes upp i riggen är riggen belagd och inte längre disponibel för andra aktiviteter. Motorn kopplas normalt in på cirka en timme och skall sedan provköras och idrifttagas så att den ger säkra resultat vilket tar ytterligare en timme. Efter provet skall motorn kopplas ur och det går på ca 30 min. Taxan är 1 000 sek/h, men vi jobbar alltid med offererade fasta priser för ett jobb för att kunden skall veta vad han eller hon tar ställning till. Viss höjd tas för provobjektsrelaterad ”downtime” och gäller så länge inte målet med arbetet förändras.

Motorpaletten och startkitet som kunden får en viss tid innan projektet kommer till provfasen skickas till kunden mot en pant på 5 000 sek. Kunden förväntas behöva paletten ca en månad för att förbereda provobjektet och när provningen sedan genomförs dras panten av kostnaden för provningen. Om projektet avstannar eller kunden orsakar en försening som inte är avtalad trots att startkitet är levererat återfås panten efter att startkitet återförts till BoostBusters. Palettsystemet har som positiv bieffekt att kunden känner sig mer comittad att fullfölja sina planer, BoostBusters får lättare att planera sin verksamhet och får tillbaka sina paletter som inte används.

BoostBusters vill gärna skapa en trogen kundkrets som kommer tillbaka år efter år. Har man bara kommit in vårt tänkande med palettering blir det otroligt smidigt att komma tillbaks efter första besöket.